AÖF İşletme Yönetimi

Mühendis Nedir? Mühendis nedir? Öncelikle “mühendis” kelimesini etimolojik incelemesine ve tanımına bakalım; Köken Osmanlı Türkçesi مهندس‎ (mühendis) sözcüğünden alıntıdır. Bu Osmanlı Türkçesi sözcük ise Arapça مُهَنْدِس‎ (mühendis) (Arapçadaki geometri ya da genel olarak bilim anlamına gelen “hendese” kelimesinden gelmektedir. “mü-hendese” ise, geometriyi bilen, bilim bilen anlamına gelir.) Ad mühendis (belirtme hâli mühendisi, çoğulu mühendisler) -si (meslekler, mühendislik) insanların her türlü …

Makine Mühendisliği mezuniyeti akabinde açık öğretim fakültesi üzerinden İşletme Yönetimi bölümüne kayıt oldum. Temel sebeplerine bakacak olursak öncelikle ticarete olan merağım ve kendi işimi yapma arzum, bunların yanında bu tarz muhasebe-vergi gibi konulara karşı ilgi duymam beni bu tercihi yapmaya teşvik etti diyebilirim. Bilmeyenler için şu aşamaları da kaydedelim, eğer lisans öğrencisi veya mezunuysanız, cüz’i bir harç ücreti karşılığında sınavsız bir şekilde ikinci üniversitenizi ister lisans ister önlisans düzeyinde okuma hakkınız var. “Sınavsız ikinci üniversite” şeklinde arama yaparsanız İstanbul Ü., Anadolu Ü. vs. üniversitelerde bu sistemlerin uygulandığını görebilirsiniz. Oldukça geniş bölüm yelpazesi bulunan bir sistem. Bazısı meslek ve CV takviyesi gibi olsa da bazıları da tamamiyle kişisel gelişim odaklı bölümler.

Eğer bir işletme sahibi olmak gibi hayalleriniz varsa temel kavramlara hakim olmak ve bazı tecrübeleri yaşamadan edinmek adına “sınavsız ikinci üniversite” kapsamında AÖF İşletme Yönetimi bölümünü seçebilirsiniz. Lisansınıza ait transkriptte ingilizce, Türk dili ve Atatürk ilke ve inkılapları dersleri bulunuyorsa hepsinin 1. ve 2. versiyonu olmak üzere toplam 6 ders (18 kredilik) bir muafiyetiniz bulunuyor. Yaz okulu da alırsanız şayet; 1 senede diploma almak mümkün bir hale geliyor.

AÖF sitesinde e-devlet ile ya da üniversite bürolarına müracaat ederek alabileceğiniz AÖF şifreniz ile e-Kampüs sistemine giriş yaparak sorumlu olduğunuz derslerle ilgili materyallere erişebilirsiniz. Lakin burada tek tek arayıp bulmak, mobil halde bunlara erişim sağlayabilmek gibi konular biraz zahmetli olabiliyor. Bu sebeple kendi derslerime ait bir takım ders materyallerini cloud servisine upload ettim. Belki konunun meraklılarının işine yarar diyerek linki paylaşıyorum.

Google Drive

Her belirsizlik güvensizlik doğurur. Güven ile başlayan her ilişki, belirsizlik ile zedelenir. İyi düşünceler yerini şüpheye bırakır. Çünkü belirsizlik, kötü düşüncelerin yetiştiği en verimli rahimdir.

MatLab Giriş Seviyesi İçin Kaynaklar

Sayfanın altına eklediğim “Yazılım Öğrenme Günlüğüm” adlı blog yazımda belirttiğim gibi MatLab kullanmayı öğrenmeye başladım. Giriş seviyesinde olduğum için (C, PHP, HTML, CSS gibi bazı dilleri okuyabiliyorum ama yazamıyorum). Bu seviyelerde detaylarını atlamamak adına bir takım kaynak arayışına girdim ve bu MatLab giriş seviyesi için kaynaklarını da sizle paylaşıyorum.

Yazılı Kaynaklar

MatLab Giriş Sunumu

http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=int2mlab_nummeth.pdf

INTRODUCTION TO MATLAB FOR ENGINEERING STUDENTS David Houcque (2005) – Northwestern University

https://www.mccormick.northwestern.edu/documents/students/undergraduate/introduction-to-matlab.pdf

Telegram Kanalları

Kekik Akademi
HackLabb

Eklendikçe Güncellenecektir.

Dışsal açıdan, yoksulluk ve yoksunluk acı verir; buna karşılık güvenlik ve bolluk, can sıkıntısı doğurur. Buna uygun olarak, düşük halk sınıfının yoksulluğa, yani acıya karşı sürekli bir savaşım içinde olduğunu görürüz; buna karşılık zenginler ve seçkinler dünyası, can sıkıntısına karşı sürekli, çoğun gerçekten umutsuz bir savaşım içindedir.

Arthur Schopenhauer

Toplam Kalite Yönetimi – 2

Önceki Bölümü Okumak İçin; Toplam Kalite Yönetimi – 1

 

Geçmişten Günümüze Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi

Yirminci yy. başlarında Taylor’un klasik yönetim felsefesiyle başlayan TKY, işlerin küçük ve kolay parçalara bölünerek beşeri beceri gereksinimini en aza indirgemeyi amaçlamıştır. Artan iş bölümleriyse uzmanlaşmanın önünü açmıştır. Bu alandaki en önemli gelişme ise bitmiş ürünlerin muayenesi ile kalite kontrol alanının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 1950’li yıllarda ise Deming ve Juran’ın kalite araçlarını kullanmayı öğrenmesi ve üretime entegre etmeyi başarması ile düşük kaliteli ürünler üreten Japonya “kalite” kelimesiyle nam salmayı başarmıştır. Kaliteyi sağlamak sadece kalite kontrolcülerin işi değil, fabrikadaki herkesin görevi haline gelmiştir.

80’li yılların başlarında Japonlar ile rekabet etmek isteyen batılı firmalar kalite çemberlerini uygulamaya başlamışlardır. Crosby’ye göre ise kalite “iyi” ya da “gösterişli” değil, “ihtiyaçlara uygunluk” anlamını taşıyordu ve kalite, kontrol değil önceden önlem almaktı. Ishikawa ile de genel bir tablo çizilmiş; sürekli eğitim uygulamaları, kalite çemberleri, ödüllendirme sistemi, istatistik biliminden faydalanılması ve ülke çapında kalitenin desteklenmesi şeklinde tanımlanmıştır. Daha sonra kalite bazı standartlara bağlanmış (ISO, TSE vb.) ve dünya çapında kalite garanti sistemi olarak uygulanmaya devam etmiştir.

TKY’nin başarılı olmasında yönetimin fonksiyonları

TKY’nin başarıya ulaşması için en kritik noktalardan birisi yönetim kadrosundan geçmektedir. Üst yönetimin TKY’yi benimsemesi ve bağlılığını sergilemesi öncelikli şartlardan biridir. Bunun tüm işçiler tarafından görünür olması gerekmektedir. Üst yönetimin konuyla alakalı, üretimde çalışan işçilerden daha fazla eğitimli olması gerekmektedir.

Örneğin, talaşlı imalat yapan bir fabrikada kalite yönetim sürecinin yönetilmesi için üst yönetimin önemini şu şekilde açıklayabiliriz. Fabrika müdürünün ve üretimden sorumlu mühendislerin hatalı, toleransları yanlış olan, malzeme kalitesi düşük olan ürünlere karşı olan tepkileri makine operatörünün iş ciddiyetini ve işe karşı özenini temelden etkileyecek faktördür. Üstleri bu konuda çok hassas bir yapıda olduğu zaman mecburen işini hakkını vererek yapmak zorunda olduğunu hissedecek ve çalışmalarını buna göre yönetecektir. Ayrıca şirketin muayene ve test sistemlerine yaptığı büyük yatırımların farkına varmasıyla ince işçiliğin ne denli dikkate alındığının farkına varacak ve işin ciddiyetini daha iyi kavrayacaktır.

Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak için TKY mantığı çerçevesinde nasıl bir yönetim sistemi uygulanmalıdır?

 

 • Uygun olmayan ürün veya hizmetlerin ortaya çıkmasının engellenmesi
 • Müşteri memnuniyetinin esas alındığı
 • İç müşteri memnuniyetinin de sağlanabildiği
 • İş hedefinin müşteri ihtiyaçlarıyla paralel olduğu
 • Müşteri isteklerini karşılama kısmında bütün çalışanların katılımının ve bağlılığının sağlandığı
 • Bu beklentilerin en ekonomik ve en verimli şekilde sağlandığı
 • Müşteri beklentilerinin doğru algılandığı
 • Müşteri şikayetlerinin tamamıyla değerlendirmeye alındığı
 • Müşteri tatmininin artıran uygulamaların ödüllendirildiği
 • Müşterilerin güveninin sağlandığı

Bir yönetim sistemi uygulanmalıdır.

Toplam Kalite Yönetimi – 1

Toplam Kalite Yönetimi

Kalitenin sağlanması ve korunmasının iş organizasyonundaki herkesin sorumluluğunda olmasıdır. Müşteri beklentilerinin girdiyi meydana getirdiği, girdinin sürekli iyileştirme döngüsü içinde; ürün, hizmet ve müşteri memnuniyeti çıktılarına evrildiği bir süreç ile meydana gelmektedir. Toplam Kalite Yönetiminin doğrudan genel bir tanımını yapmak pek mümkün değildir çünkü çok kapsamlı bir yaklaşımdır. Müşteri odaklı bir yönetim felsefesidir. Toplam kelimesi kuruluştaki herkesi kapsamaktadır.

ISO 9000

Kalitenin güvencesi olan bir sistem standardı çeşididir. Yaptığını yaz, yazdığını yap anlayışını taşıyan TSE EN ISO 9000 belgesini almak isteyen şirketler yetkili akreditasyon kuruluşları tarafından mülakata tabi tutulur ve üretimdeki en verimli ve en kaliteli metot üzerinde karar kılınarak tüm ürünlerde aynı kalite standardı gerekliliklerini yerine getirme sorumluluğunu alır.

Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Arasındaki Farklılıklar ve Benzerlikler

Farklılıklar :

–          TKY bir felsefe ve yönetim anlayışıyken, ISO 9000 bu sistemin kurulması için gerekli olan şeyleri tanımlar.

–          TKY, ISO 9000’i ve türevlerini de kapsayan bir yönetim sistemidir.

–          ISO 9000 bir döngüdür, TKY sonu olmayan bir yolculuktur.

Benzerlikler :

–          Sağlam bir kalite yönetimi sağlamayı hedeflerler.

–          Verimliliği artırmayı amaçlar.

–          Kalite güvence altına alınır

 

İç Müşteri

Örneklerle anlatmak gerekirse bir zincir markette çalışan 50 bin eleman var ise, bu elemanların da ihtiyaçlarını bu marketlerden karşılamasıyla birlikte meydana gelen müşteri kitlesine verilen addır.

İç Müşteri Memnuniyeti, çalışanların memnun olması durumunda müşterileri de memnun etmesi durumudur.

–          Yetki ve sorumluluk verilerek,

–          Ast – Üst ilişkisi etkilerini hafifleterek,

–          Çalışma ortamını iyileştirerek,

–          İletişimin artırılmasını sağlayarak,

–          Kişisel gelişim ve kariyer fırsatları sağlayarak,

–          Ödül sistemi organize ederek

iç müşteri memnuniyeti artırılabilir.


TKY’de Çalışanların Katılımı ve Eğitimi

TKY’de başarının anahtarı katılımın sağlanmasında gizlidir. Eğitim değişim sürecinin en büyük katalizörüdür. Çalışanların katılımının maksimum düzeyde tutulması ise ancak ve ancak üst yönetim birimlerinin TKY’yi benimseyerek özverili bir şekilde bu sisteme öncülük etmesiyle ve bunu görünür bir şekilde yapmasıyla mümkündür. Bu sayede karşılıklı güven ortamı sağlanabilmektedir.

Sürekli İyileştirme Sistemi (Kaizen) : Her çalışanın kendi çalışma birimindeki işin geliştirilmesi hakkında fikrini yönetimle paylaşarak sürece katılması ve ödüllendirilmesiyle ilgili bir sistemdir.

Sürekli Geliştirme Sistemi (PÜKO) : Topluluğun aynı amaca yönelik hareket etmesi sağlanır ve kurumun gelişmesi sonucuna ulaşılır.

Kalite Ödülleri

 

Kalite ödülleri sisteminin TKY felsefesine en büyük katkısı kuruluşun istikrarlı olmaya başlaması konusunda süreci hızlandırmasıdır. 1951 yılında Deming ödülleriyle başlayan kalitenin ödüllendirilmesi, ulusal ve uluslararası firmalar arasında bir “kalite rekabeti” kavramının oluşmasına vesile olmuş, kalitesiyle öne çıkan markalar oluşmasına öncülük etmiştir. Bu ödüllerle akılda kalan Toyota, Y-Hewlett Packard, Xerox, Beko gibi markalar hem iç müşterinin hem dış müşterinin aklında kalite yönüyle yerleşmişlerdir.

 

Toplam Kalite Yönetimi 2

Yazılım Öğrenme Günlüğüm

Tecrübesine değer verdiğim ve tavsiyelerini kulakardı etmediğim bir makine mühendisi ile yaptığım görüşmede, Python, MatLab ve CAD programlarına iyice yönelmem konusunda öğüt aldım. Bu alanlarla ilgili bir takım araştırmalar yaptım ve bir yerden başlamaya karar verdim. Makine Mühendisliği için yazılım alanında umarım sizlere biraz yardımcı olabilecek bir blog yazısı olur.

MatLab

Programlama derslerimi C dilinde verdiğim için MatLab arayüzüne pek aşina değilim. Önemli olan MatLab’ın zaman içerisinde kat ettiği ilerleme sonucunda çok kapsamlı modüler bir bütün halinde, ilgi veya meslek alanınızın hangi modül ve uygulama tiplerini kapsadığına karar vermek ve bu yönde çalışmalar yapmak. İstatistik biliminde, karmaşık hesaplamalarda, mekatronik ve elektronik projelerde ve bilmediğim birçok alanda çok yetenekli bir arayüz olsa da makine mühendisliği alanında şimdiki bilgimle beni en çok enterese eden Ansys gibi simülasyon programlarının yaptığı hesapları kendi kodlarımızla yaptırabiliyor olmamız. Ayrıca taşıt dinamiği gibi alanlarda da hesap ve simülasyonlar yapabildiğini, arayüz tasarlanabildiğini öğrenmem; beni mesai harcayacağım ilk platformun MatLab olması konusunda teşvik etmeye yetti.

MatLab İçin Kullandığım Kaynaklar

Öncelikle programın tedariği konusunda şöyle bir düşüncem var; bu tür hesaplama ve simülasyon yapan uygulamalar crack’li versiyonlarda doğru sonuçlar üretmeyebiliyorlar. Bu yüzden “edu” uzantılı bir mail adresiniz varsa 30 günlük deneme sürümünü MathWorks.com adresinden tedarik edebilirsiniz. Sistem üzerinde, (eğer üniversiteniz bu imkanı sağlıyorsa) okul adınızı ve mail adresinizi girerek öğrenim süresi boyunca kullanmak için öğrenci lisanslı sürümünü indirebilirsiniz.

Bunların hiçbirine sahip değilseniz, internet bilgi deryası, basit bir google aramasıyla kolayca bulabilirsiniz.

Dersler için ise birkaç telegram grubunun linkini buraya bırakıyorum, bu gruplarda arama yaparak ilgili derslere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Udemy’den de düşük ücretler karşılığında bu dersleri tedarik edebileceğiniz gibi yorumlara çok aldanmamanız gerektiğini unutmamalısınız.

MatLab Giriş Seviyesi İçin Kaynaklar

Python

Pyhton diliyle ilgili bir takım araştırmalar yaptım ve çok değerli bilgilere ulaştım. Dilin makine mühendisliği ile ilgili alanlarını keşfetmek için önce dilin kendisine hakim olmak gerektiğini söyleyebilirim. Bu sebeple öncelikli hedefim genel hatlarıyla python ile programlamayı öğrenmek olacak.

Python aslında yapay zeka gibi konularda inanılmaz yaygın, iddia edilene göre dünyanın öğrenmesi ve yazması en kolay programlama dillerinde ilk sıralarda geliyor. Bu nokta tartışılır olsa da kullanım alanlarının genişliği ve popülerliği su götürmez bir gerçek. Veri analizlerinden yapay öğrenme alanlarına, arayüz tasarımlarından botlara kadar birçok uygulama yapılabiliyor. Makine mühendisliğinde ise genel kullanımı deep learning, machine learning ve endüstri 4.0 kontrol sistemleri. Otomasyonun bugünü PLC ile bağlantılı olsa da geleceği Pythondan geçiyor.

Python İçin Kullanacağım Kaynaklar (Güncellenecektir)

Sıfırdan başlamak gerektiği için, Udemy kurslarından da daha değerli güzel bir anlatıma beni çok şaşırtsa da BTK üzerinden bir .gov uzantılı adresten ulaşabiliyoruz. 🙂

https://bit.ly/2IuQYuJ

Yine MatLab kaynaklarında bulunan telegram kanalları aracılığı ile Python ile ilgili kurslara erişebilirsiniz.

HEDEF

Öğrenmeyi öğrettiğim yapay zekanın, verdiğim kriterlere göre 3D modelleme yapması.

Bu yazı belirsiz aralıklarla güncellenecektir. Eksik bilgiler içerebilir.

Kitap Arşivi – 40.000 İçerik

İçerisinde bulunduğumuz karantina günlerinde kitap satışlarında ciddi bir artış yaşanmış ve insanların okumaya olan ilgileri gözle görülür bir şekilde artmıştır. Gerek evden çalışarak, trafikten ve gereksiz koşuşturmacalardan arta kalan vaktimizi kaliteli geçirebilmek, gerek ise üzücü bir şekilde işsiz ve okulsuz kalıp nakte çeviremediğimiz vaktimizi verimli geçirebilmek adına online kitap siparişleri veriyoruz.

Bir de internette, “ne kadar etik bulmasam da”, paylaşılan bir takım kütüphaneler var ve bunlar gerek eğitim amaçlı yazılı ve video içerikler, gerek klasik kitaplar, gerek sahaflarda dahi bulunması zor kitapların taramaları ve ücretsiz yayınlar olmak üzere derleniyor. Bu bağlantıda olduğu gibi kendi bulut hesaplarımdan birine taşıdığım hazır kütüphanelerden birini paylaşacağım. Bu kitap arşivinde bazı ders kitapları, siyaset, tarih, felsefe, mühendislik, edebiyat alanlarında yazılmış kitaplar ve gazete manşetleri gibi içerikler bulunmaktadır.

Kitaplar alfabetik olarak sıralanmış ve derlemesi kesinlikle tarafımdan yapılmamış olup içinde kalite durumu farklı içerikler bulunmaktadır. Format olarak .doc, .pdf, .jpeg ve .mobi, .pub formatlarını içermektedir. Bu formatlardan .mobi ve .pub formatlı dosyaları açabilmek için e-book uygulamaları aratılarak bulunabilir.

Arşivde bulunan kitaplardan rahatsız edici olanları, ve telif hakkı ihlali yaptığını düşündüğünüz kitapları [email protected] adresine mail atarak bildirebilirsiniz. İyi okumalar.

Arşiv içerisinde 40.000’e yakın kitap bulunmaktadır.

 

 

Kütüphaneye Erişim

 

 

Monokok Şasili Bir Formula Aracının Ansys Workbench Analiz Tutoriali

FSAE Kompozit Serüvenimiz

Merhaba,

Kendi üniversitemde Formula SAE ekibinde motor ve güç aktarma işlerinden sorumlu olsam da, bu işe başladığımız günden bugüne en büyük mesaimizi takım arkadaşlarım ve hocalarımla karbonfiber monokok şasi üretmek için harcadık. Türk Formula SAE ekiplerinden ilk kompozit şasili aracı üreten üniversite Düzce Üniversitesi FSAE ekibi DU Racing’dir.  2018 yılı sonuna doğru biz prototip çalışmalarına başlayarak ilk kompozit aracı “cam fiber” malzemeden ürettik.

Kompozit Sanayicileri Derneği’nin düzenlemiş olduğu 2019 Türk Kompozit Zirvesi’nde mekanik yüklemeleri yapmadan aracımızın hibrid şasili prototipini sergileyip, bu işin erbaplarından güzel geri dönüşler alıp hatrı sayılır sponsorluk anlaşmaları sağladık. 2020 Formula SAE’de yarışacak karbonfiber hibrid şasiye sahip aracımız, ne yazık ki Covid-19 salgını sebebiyle iptal edilen organizasyon sebebiyle 2021 organizasyonlarında boy gösterecek. Bize ise bu yarışta derece elde etme gururunun yerine, okulumuzda bizden sonraki öğrencilere sıfırdan çok büyük emeklerle ve fedakarlıklarla oluşturulmuş tertemiz bir altyapı bırakmanın tesellisi ve bu süreçte edindiğimiz değeri pahabiçilemez tecrübeler kaldı.

Turk Kompozit Zirvesi 2019 - DU Racing
racing.duzce.edu.tr

Ansys Workbench ile Kompozit Şasi Analizi

Yazının sonunda ekleyeceğim YouTube playlisti, aracımızın şasisini analiz ederken yararlandığımız video tutoriallerden bir kısmını içeriyor. Sonlu elemanlar analizi bir nevi geleceği gösteren gözlük gibi bir uygulamadır benim gözümde. Gerek monokok şasiye sahip bir Formula SAE aracı olsun (ki yüzbinlerce liralık bir maliyeti vardır), gerek milyarlarca dolarlık köprü olsun; somut bir üretime geçmeden önce başına gelebilecek her şeyi gördüğünüz bir uygulama. Tabi yazmasını ve okumasını bilene.

Formula SAE aracı için de Burulma Rijitliği Analizi, tasarımımızın eksikliklerini görmemizi ve üretimden önce bunlara tasarım aşamasında müdahale etmemizi sağlamakla birlikte, süspansiyon bağlantıları için doğru noktaları görmemizi, uygulamayı bu noktalardan yaparak sürüş sürekliliğini ve güvenliğini sağlamamıza yardımcı olmaktadır. Lotus Shark ve ADAMS Car gibi(bu programlarla ilgili içerikler daha sonra eklenecektir) dinamik analizler ve çıktılar alabildiğimiz programlarda, Ansys simülasyonu vasıtasıyla sahip olduğumuz verilerin de girilmesiyle sonuçlar elde edilmektedir.

Makine Mühendisliği Bir Meslek Midir?

Mühendis Nedir?

Mühendis nedir? Öncelikle “mühendis” kelimesini etimolojik incelemesine ve tanımına bakalım;

Köken

Osmanlı Türkçesi مهندس(mühendis) sözcüğünden alıntıdır. Bu Osmanlı Türkçesi sözcük ise Arapça مُهَنْدِس(mühendis) (Arapçadaki geometri ya da genel olarak bilim anlamına gelen “hendese” kelimesinden gelmektedir. “mü-hendese” ise, geometriyi bilen, bilim bilen anlamına gelir.)

mühendis (belirtme hâli mühendisi, çoğulu mühendisler) -si

 1. (meslekler, mühendislik) insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimse [1]

Her yerde bulunabilecek bu klasik tanımları da yaptığımıza göre modern ve küresel dünyada tüketim toplumlarının aşçısıdır mühendis. Deyim yerindeyse mühendislik günümüzde sineğin yağını çıkarma sanatı haline gelmiştir. Artan nüfus, gelişmiş lojistik ağları vesilesiyle oluşan erişilebilirlik neticesinde; mühendise 1 ürünlük malzemeden, çok küçük değişimlerle 5 ürün çıkarma gibi misyonlar yüklenmesi hasıl olmuştur.

Meslek Nedir?

Makine mühendisliği bir meslek değil birden fazla meslek olarak değerlendirilebilir. Nasıl mı? Öncelikle meslek kelimesinin etimolojik incelemesine bakalım;

Arapça slk kökünden gelen maslak مسلك “1. yol, rota, 2. (mec.) yöntem, fikir akımı, hayatta tutulan yol” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sulūk سلوك “bir yolu izleme, yol alma, seyahat etme ” sözcüğü ile eş kökenlidir. [2]

Kelimenin kökeninden de anlaşılacağı gibi meslek kelimesi en net ifadesiyle “hayatta tutulan yol” olarak tanımlanabilir. Bir de makine mühendisliği alanındaki alt dalları inceleyelim;

 1. Mekanik Ana Bilim Dalı
 2. Enerji Ana Bilim Dalı
 3. Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalı
 4. Makine Teorisi ve Dinamiği Ana Bilim Dalı
 5. Termodinamik Ana Bilim Dalı
 6. Biyomekanik Ana Bilim Dalı
 7. Otomotiv Ana Bilim Dalı
 8. Metalurji ve Malzeme Ana Bilim Dalı

Görüldüğü gibi makine mühendisliği birçok alt bilim dalına ayrılmış, birden fazla yol oluşturmuştur. Bir çok disiplinde olduğu gibi makine mühendisliği eğitiminde de, öğrencinin temel bakış açısını kazandıktan sonra belli bir uzmanlık alanına yönelmesi beklenir. Bölümün kalıplaşmış eğitim kitaplarının isimleri “Mühendislik Bakış Açısıyla …” şeklindedir. Lisans eğitiminin öncelikli amacı, eğitimi alan kişiye mühendislik bakış açısının kazandırılmasıdır. Derslerde insanı bu kadar bunaltmalarının temel sebebi sanıyorum budur ki, özellikle vize final dönemlerinde hareket eden cisimleri birer türev integral örneği olarak, şantiyelerde kurulan vinçleri statik-makine elemanları problemi olarak, demlenen çayı termodinamik denklemler ve açık unutulan cam yüzünden oluşan cereyanda kalmayı akışkanlar mekaniği sorusu olarak görmeye başlamak işten bile değildir. İşte bu noktada tebrik ediyorum, mühendislik bakış açısına kavuşmaya başlamışsınız demektir.

Meslek kelimesini yol olarak varsayabilmenin yanlış olmadığını görmüş olduk. Makine mühendisliğinin de 8 ana yola ayrıldığını gördük. Bitti mi? Bitmedi. Bu ana bilim dalları da kendi içerisinde alt kollara ayrılmaktadır. Örnek verecek olursak Metalurji ve Malzeme Ana Bilim Dalı’nı inceleyelim. Malzeme bilimi somut bir üretim yapan her disiplinin en vazgeçilmez en temel ihtiyacıdır. Bu bilim dalında çok kapsamlı çalışmalar yapılmış ve yapılmakta olup bir bilgi deryası oluşturmaktadır. Bir kişinin bu bilim dalına tamamen hakim olması pek mümkün olan bir durum değildir. Bu sebeple Metalurji ve Malzeme ABD da kendi içinde farklı kollara ayrılmaktadır. Örneğin demir-çelik, kompozit malzemeler, doğal madenler, yapay malzemeler gibi özel çalışma alanlarını görmek de mümkündür. Bu alanlardan kompozit malzemeleri ele almak gerekirse, bu da kendi içinde ayrı dallara ayrılmaktadır.

Sonuç olarak; makine mühendisliğini bir meslek olarak nitelendirmek yanlış olmamakla birlikte eksik bir yaklaşım olarak sayılabilir. Makine mühendisliği, mühendis kişisine birçok bakış açısı kazandıran, doğayı bilimsel olarak görmesini sağlayan, etrafında olan şeyleri fark etmesini sağlayan, muhakeme yeteneğini geliştiren bir disiplindir. Mühendis, meslek hayatında bir çok mesleği seçebilme hakkına sahip, becerileri gelişmiş kimsedir.

 

Kaynakça

[1] https://tr.wiktionary.org/wiki/m%C3%BChendis

[2] https://turkceyaz.com/etimoloji/kelime-koken/meslek

yusufsonmez.com.tr Hakkında

Merhaba,

Bu yazı blogumun ilk yazısı. Bu blogda mühendislikle ilgili kaynakları ve programları, işin püf noktalarını, inovasyon ürünlerini, kişisel fikirlerimi ve düşüncelerimi paylaşacağım.

Aslında aktif öğrenmeme paravan olarak hizmet edecek olan bu sayfada, siz de edindiğim güncel bilgi ve verilere erişim sağlayabilirsiniz. Burası bir nevi bir mühendisin internet kütüphanesi olarak değerlendirilebilir.

 

İyi okumalar.

Yusuf Sönmez