Toplam Kalite Yönetimi – 1

Toplam Kalite Yönetimi

Kalitenin sağlanması ve korunmasının iş organizasyonundaki herkesin sorumluluğunda olmasıdır. Müşteri beklentilerinin girdiyi meydana getirdiği, girdinin sürekli iyileştirme döngüsü içinde; ürün, hizmet ve müşteri memnuniyeti çıktılarına evrildiği bir süreç ile meydana gelmektedir. Toplam Kalite Yönetiminin doğrudan genel bir tanımını yapmak pek mümkün değildir çünkü çok kapsamlı bir yaklaşımdır. Müşteri odaklı bir yönetim felsefesidir. Toplam kelimesi kuruluştaki herkesi kapsamaktadır.

ISO 9000

Kalitenin güvencesi olan bir sistem standardı çeşididir. Yaptığını yaz, yazdığını yap anlayışını taşıyan TSE EN ISO 9000 belgesini almak isteyen şirketler yetkili akreditasyon kuruluşları tarafından mülakata tabi tutulur ve üretimdeki en verimli ve en kaliteli metot üzerinde karar kılınarak tüm ürünlerde aynı kalite standardı gerekliliklerini yerine getirme sorumluluğunu alır.

Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Arasındaki Farklılıklar ve Benzerlikler

Farklılıklar :

–          TKY bir felsefe ve yönetim anlayışıyken, ISO 9000 bu sistemin kurulması için gerekli olan şeyleri tanımlar.

–          TKY, ISO 9000’i ve türevlerini de kapsayan bir yönetim sistemidir.

–          ISO 9000 bir döngüdür, TKY sonu olmayan bir yolculuktur.

Benzerlikler :

–          Sağlam bir kalite yönetimi sağlamayı hedeflerler.

–          Verimliliği artırmayı amaçlar.

–          Kalite güvence altına alınır

 

İç Müşteri

Örneklerle anlatmak gerekirse bir zincir markette çalışan 50 bin eleman var ise, bu elemanların da ihtiyaçlarını bu marketlerden karşılamasıyla birlikte meydana gelen müşteri kitlesine verilen addır.

İç Müşteri Memnuniyeti, çalışanların memnun olması durumunda müşterileri de memnun etmesi durumudur.

–          Yetki ve sorumluluk verilerek,

–          Ast – Üst ilişkisi etkilerini hafifleterek,

–          Çalışma ortamını iyileştirerek,

–          İletişimin artırılmasını sağlayarak,

–          Kişisel gelişim ve kariyer fırsatları sağlayarak,

–          Ödül sistemi organize ederek

iç müşteri memnuniyeti artırılabilir.


TKY’de Çalışanların Katılımı ve Eğitimi

TKY’de başarının anahtarı katılımın sağlanmasında gizlidir. Eğitim değişim sürecinin en büyük katalizörüdür. Çalışanların katılımının maksimum düzeyde tutulması ise ancak ve ancak üst yönetim birimlerinin TKY’yi benimseyerek özverili bir şekilde bu sisteme öncülük etmesiyle ve bunu görünür bir şekilde yapmasıyla mümkündür. Bu sayede karşılıklı güven ortamı sağlanabilmektedir.

Sürekli İyileştirme Sistemi (Kaizen) : Her çalışanın kendi çalışma birimindeki işin geliştirilmesi hakkında fikrini yönetimle paylaşarak sürece katılması ve ödüllendirilmesiyle ilgili bir sistemdir.

Sürekli Geliştirme Sistemi (PÜKO) : Topluluğun aynı amaca yönelik hareket etmesi sağlanır ve kurumun gelişmesi sonucuna ulaşılır.

Kalite Ödülleri

 

Kalite ödülleri sisteminin TKY felsefesine en büyük katkısı kuruluşun istikrarlı olmaya başlaması konusunda süreci hızlandırmasıdır. 1951 yılında Deming ödülleriyle başlayan kalitenin ödüllendirilmesi, ulusal ve uluslararası firmalar arasında bir “kalite rekabeti” kavramının oluşmasına vesile olmuş, kalitesiyle öne çıkan markalar oluşmasına öncülük etmiştir. Bu ödüllerle akılda kalan Toyota, Y-Hewlett Packard, Xerox, Beko gibi markalar hem iç müşterinin hem dış müşterinin aklında kalite yönüyle yerleşmişlerdir.

 

Toplam Kalite Yönetimi 2

1 Comment

Bir Görüş Bildirin;