Toplam Kalite Yönetimi – 2

Önceki Bölümü Okumak İçin; Toplam Kalite Yönetimi – 1

 

Geçmişten Günümüze Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi

Yirminci yy. başlarında Taylor’un klasik yönetim felsefesiyle başlayan TKY, işlerin küçük ve kolay parçalara bölünerek beşeri beceri gereksinimini en aza indirgemeyi amaçlamıştır. Artan iş bölümleriyse uzmanlaşmanın önünü açmıştır. Bu alandaki en önemli gelişme ise bitmiş ürünlerin muayenesi ile kalite kontrol alanının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 1950’li yıllarda ise Deming ve Juran’ın kalite araçlarını kullanmayı öğrenmesi ve üretime entegre etmeyi başarması ile düşük kaliteli ürünler üreten Japonya “kalite” kelimesiyle nam salmayı başarmıştır. Kaliteyi sağlamak sadece kalite kontrolcülerin işi değil, fabrikadaki herkesin görevi haline gelmiştir.

80’li yılların başlarında Japonlar ile rekabet etmek isteyen batılı firmalar kalite çemberlerini uygulamaya başlamışlardır. Crosby’ye göre ise kalite “iyi” ya da “gösterişli” değil, “ihtiyaçlara uygunluk” anlamını taşıyordu ve kalite, kontrol değil önceden önlem almaktı. Ishikawa ile de genel bir tablo çizilmiş; sürekli eğitim uygulamaları, kalite çemberleri, ödüllendirme sistemi, istatistik biliminden faydalanılması ve ülke çapında kalitenin desteklenmesi şeklinde tanımlanmıştır. Daha sonra kalite bazı standartlara bağlanmış (ISO, TSE vb.) ve dünya çapında kalite garanti sistemi olarak uygulanmaya devam etmiştir.

TKY’nin başarılı olmasında yönetimin fonksiyonları

TKY’nin başarıya ulaşması için en kritik noktalardan birisi yönetim kadrosundan geçmektedir. Üst yönetimin TKY’yi benimsemesi ve bağlılığını sergilemesi öncelikli şartlardan biridir. Bunun tüm işçiler tarafından görünür olması gerekmektedir. Üst yönetimin konuyla alakalı, üretimde çalışan işçilerden daha fazla eğitimli olması gerekmektedir.

Örneğin, talaşlı imalat yapan bir fabrikada kalite yönetim sürecinin yönetilmesi için üst yönetimin önemini şu şekilde açıklayabiliriz. Fabrika müdürünün ve üretimden sorumlu mühendislerin hatalı, toleransları yanlış olan, malzeme kalitesi düşük olan ürünlere karşı olan tepkileri makine operatörünün iş ciddiyetini ve işe karşı özenini temelden etkileyecek faktördür. Üstleri bu konuda çok hassas bir yapıda olduğu zaman mecburen işini hakkını vererek yapmak zorunda olduğunu hissedecek ve çalışmalarını buna göre yönetecektir. Ayrıca şirketin muayene ve test sistemlerine yaptığı büyük yatırımların farkına varmasıyla ince işçiliğin ne denli dikkate alındığının farkına varacak ve işin ciddiyetini daha iyi kavrayacaktır.

Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak için TKY mantığı çerçevesinde nasıl bir yönetim sistemi uygulanmalıdır?

 

  • Uygun olmayan ürün veya hizmetlerin ortaya çıkmasının engellenmesi
  • Müşteri memnuniyetinin esas alındığı
  • İç müşteri memnuniyetinin de sağlanabildiği
  • İş hedefinin müşteri ihtiyaçlarıyla paralel olduğu
  • Müşteri isteklerini karşılama kısmında bütün çalışanların katılımının ve bağlılığının sağlandığı
  • Bu beklentilerin en ekonomik ve en verimli şekilde sağlandığı
  • Müşteri beklentilerinin doğru algılandığı
  • Müşteri şikayetlerinin tamamıyla değerlendirmeye alındığı
  • Müşteri tatmininin artıran uygulamaların ödüllendirildiği
  • Müşterilerin güveninin sağlandığı

Bir yönetim sistemi uygulanmalıdır.

1 Comment

Bir Görüş Bildirin;